top of page

דיני ירושה וצוואות

 דיני ירושה וצוואות במרכז 
 

סוגיות בנושאי ירושה וצוואה הינן באופן בלתי נמנע רגישות מאוד. העיסוק בכל הקשור לפטירתו של אדם מתוך שמירה על כבודו האחרון טעון ביותר ויכול לגרום למחלוקת במשפחה. גם חלוקת רכושו - מימוש רצונו, חלוקת עזבונו - בין אם במהלך חייו, במידה והוא מעוניין להשפיע על התהליך ולוודא שחלוקת הרכוש תיעשה לפי רצונו בהעברה בחייו או בהורשה בצוואה לאחר פטירתו, ובין אם רכושו ועזבונו יחולק לאחר פטירתו כחוק, על פי חוק הירושה.

 

על כן מומלץ לכל המעוניין לערוך צוואה, או לקיים צוואה בהגשת בקשה לרשות המוסמכת בין בבקשה לקיום הצוואה בפני הרשם לענייני ירושות, או ביה"ד הרבני האיזורי כמו גם הגשת התנגדות למתן צו ירושה / צו קיום צוואה בבית המשפט לענייני משפחה. לדאוג לעשות זאת בעזרת אנשי מקצוע המתמחים בתחום "דיני הירושה" על מנת שהדברים ייעשו על הצד המקצועי ביותר, לשביעות רצון הלקוח, תוך הגנה על הזכויות, ובחינת האינטרסים הכלכליים על השלכותיהם, התחשבות בנתונים, יתכנון ובחינת כל העובדות, כולל באשר להיבט המשפחתי, שאלת חבות המס ועוד.

 

למשרד עו"ד אברהם הופרט הידע, המומחיות והניסיון בכל הקשור לדיני הירושה לרבות ניסוח צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, מזונות מן העיזבון, הגשת התנגדות כמו גם ניהול עיזבונות, מימוש, פירקו השיתוף ועוד, בפני הרשות לענייני ירושה.
ומאידך- הגשת התנגדות לבקשות הפוגעות בלקוחותיו (בין בצוואות ובין לצו ירושה) לבית המשפט לענייני משפחה.
עו"ד הופרט נקרא לא אחת להגן על צוואות שערך במשרדו, בהליך לאישורן. 

רוצים להתייעץ עם עו"ד מקצועי בעל ניסיון עשיר ותק והתמחות בעניני ירושה וצוואות? צרו קשר עם משרד עורכי דין אברהם הופרט בטלפון: 03-6138181
 
bottom of page