top of page

זכויות ידועה בציבור

 

רבים מהזוגות בישראל הינם "ידועים בציבור" כאשר בערך מחציתם קשורים ב"נישואי חוזה", כלומר מערכת יחסים זוגית בעלת תוקף משפטי ללא נישואין רשמיים. זכויות ידועה בציבור דומות לאלו של אישה נשואה אך קיים שוני ולעיתים אף ישנם מספר יתרונות לכך. ידועים בציבור זכאים לקבל טיפולי הפריה, לאמץ ילדים ולהיות פטורים מסחטנות כלכלית בעת פרידה ומטקסים משפילים ברבנות. בשונה מנישואין רגילים, ידועים בציבור יכולים לערוך מראש הסכם פירוד בו נקבעים הסדרי הראיה, משמרות על ילדים, מזונות, חלוקת רכוש וכדומה,ללא צורך בהתערבות בין הדין הרבני.

הסכם כזה מונע מחלוקות ומגן על הזכויות.

 

מהן זכויות ידועה בציבור 

 

ידועים בציבור זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה כאילו היו רווקים. סיבה זו מאפשרת להם לשלם מס מופחת על ההכנסה במידה ויש להם ילדים. מעמד הילדים של ידועים בציבור שווה למעמד ילדים של זוגות נשואים. נוסף על כך, ידועים בציבור זוכים ליחס שווה מביטוח לאומי והוכרו גם כזכאים לקבל הטבות משכנתא כמו גם הטבות אחרות. פסיקת בית המשפט בישראל קובעת כי על ידועים בציבור חלים חוקים דומים כמו על זוגות נשואים בתחומי חלוקת רכוש וירושה כבן/בת זוג - על פי סעיף 55 לחוק הירושה, על כן ידועה בציבור זכאית לתשלום מזונות מכוח הסכם שנחתם עם בן הזוג במעמד הפיכתם לידועים בציבור או ל"מזונות שיקום". גם אם לא נחתם הסכם דומה הרי שבית המשפט עשוי לפסוק לזכותה מזונות.

על מנת לברר את מלוא הזכויות להן זכאית ידועה בציבור ניתן לקבל ייעוץ במשרד עו"ד אברהם הופרט.

 

עומדים על הזכויות שלכם – משרד עו"ד אברהם הופרט 

 

משרד עו"ד אברהם הופרט מתמחה בדיני משפחה שונים הכוללים נושאים כמו גישור, גירושין, הסכמי ממון, עריכת ומימוש צוואות, אלימות במשפחה ועוד. במשרד זה תוכלו לקבל שירות מקצועי ומסור המלווה את הלקוח מתחילת הדרך ועד לערכאות הערעור הגבוהות ביותר. אמינות ושקיפות מלאה הם שגורמים ללקוחות רבים לפנות למשרד על מנת לקבל את מלוא הזכויות המגיעות להם כחוק.

bottom of page