top of page

מזונות אישה

 

בעת נישואין לבעל יש מספר חובות כאשר אחת מהן היא תשלום מזונות אישה. מקור חובה הינו הדין העברי בו נקבע כי מחובתו של הבעל לפרנס של אשתו למעט מקרים כמו בגידה או עזיבה לא מוצדקת של הבית. הנשים זכאיות לתשלום מזונות ללא קשר ליכולתן או אי יכולתן להתפרנס בכוחות עצמן. החוק קובע כי לאחר שהאישה התרגלה לרמת חיים מסוימת – על בעלה לאפשר לה להמשיך לחיות באותה רמת חיים.
בנוסף למזון למאכל תשלום המזונות נועד לספק לאישה צרכי ביגוד והנעלה, קוסמטיקה, בילוי, צרכים רפואיים וקורת גג. בבחינת "עולה עימו - ואינה יורדת" גם כאשר הבעל ירד מנכסיו מחובו להמשיך ולפרנס את אשתו באותה הרמה אליהו הורגלו.

 

דמי מזונות אישה

 

בתהליך גירושין יתכן מצב בוא האישה תתבע מזונות זמניים אשר ישולמו לה עד תום תהליך הגירושין. מכיוון שתהליך זה עשוי לקחת מספר חודשים וישנן נשים אשר לא עובדות – מזונות זמניים יתנו להן את הפתרון הנחוץ. באם האישה עובדת ותלותה בבעל נמוכה יותר הרי שתשלום המזונות יהיה נמוך יותר גם הוא.
הפסיקה בנוגע למזונות יכולה להתבצע בבין הדין הרבני או בבתי משפט לענייני משפחה. ישנם מספר הבדלים מהותיים בין שני הגופים, לדוגמא:

  • בית המשפט בוחן את המשכורת הנוכחית של הבעל יחד עם הפוטנציאל העתידי שלו בעוד בין הדין הרבני בודק רק את ההכנסה הנוכחית

  • בבית המשפט מספיקה ישיבה אחת לפסיקה בעוד בבית הדין הרבני יתכנו מספר ישיבות טרם קבלת ההחלטה

  • בבית המשפט יפסק ברוב המקרים סכום מזונות גבוה מאשר בבית הדין הרבני

  • יש וזכאית אשה ל"מזונות מעוכבת" בנסיבות מהן חויב בעלה לתת גט אך מסרב לגרשה.

 

משרד עו"ד אברהם הופרט – מומחים בדיני מזונות ומשפחה

 

את ההתנהלות אל מול בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני חובה לעשות תוך עזרה מגורם משפטי. תחום הגירושין הוא תחום סבוך ומורכב משום שישנו רכוש משותף רב כמו גם ילדים המעורבים בסיפור. לכל אחד מבני הזוג יש זכויות וחובות שונות הנקבעות בהתאם למצבם בחיים והתנהגותם במהלך הנישואין. המעשים של כל אחד מבני הזוג במהלך תהליך הגירושין עשויים להיות בעלי השפעה מכרעת על גזר הדין והסכם הגירושין, לכן יש לפנות בשלב מקדם ככל הניתן לגורם משפטי לקבל ייעוץ מקדמי ע"מ להיערך באופן המיטבי.
פנו כעת למשרד עו"ד אברהם הופרט וקבלו את הייצוג המשפטי האמין ביותר.

bottom of page